46.  Alegerea unui nou Papă

    Ceremonia instalării noului Suveran Pontif, a fost pe larg mediatizată dorindu-se a fi nu o înscăunare sau întronare ci "o celebrare".

    Cu această ocazie, mi-am amintit de ceremonia instalării lui Ioan Paul II din anul 1978. Atunci pentru prima dată am auzit prin vocea unui reporter- comentator de la Radio Europa Liberă, despre existența unei profeții a lui Malachy privind succesiunea a 112 Papi până la revenirea lui Isus Hristos. Dorind să aflu mai multe despre această profeție am stat de vorbă cu un preot catolic, din răspunsul căruia am înțeles că nu toți catolicii cred în această profeție. Singura informație primită de la aceasta a fost :"cine crede, crede și cine nu crede, nu crede" Am dedus din aceasta că, sau se teme că eu sunt vreun turnător la Securitate sau că nici el nu crede în această profeție.

    Fiind în discuție alegerea noului papă, de rândul acesta am recurs la sursa de informații a internetului.

    Sfântul Malachy O’Morgair, Arhiepiscop de Armach, (Irlanda, și care nu trebuie să fie confundat cu Profetul Maleahi din Biblie, sau cu călugărul Malachya care a scris cartea "Cheile acestui sânge"), în anul 1139, pe când se afla la Roma pentru a prezenta un raport asupra diocezei sale la Papa Inocent II, "a avut niște viziuni stranii priviind viitorul, și mintea lui a fost umplută cu o listă de 112 iluștri papi care se vor perinda până la sfârșitul timpului"

    Pe această listă, potificatul Papei Ioan Paul II, cel de al 266 papă de la Petru, este trecut pe listă la Nr.110, și pontificatul lui este caracterizat prin fraza criptică "De laboris soles" (lucrătorul soarelui). Autorul (Ronald L. Conte JR - Catholic planet sept. 2002) consemnează astfel: "Ce fel de lucru face soarele? Lucrul soarelui este călătoria sa în jurul pământului, așa vorbind (dar, eu știu că pământul se învârtește în jurul Soarelui) Soarele călătorește constant în jurul lumii. Așa și Papa Ioan Paul II este cel mai călător papă din istorie (a parcurs cca. 1.000.000 de kilometri - Nota redactorului). Profeția Sf. Malachy privitor la Papa Ioan Paul II se potrivește foarte precis"- spune autorul amintit mai sus.

    Urmează apoi cel de al 111-lea papă pe lista Sf. Malchy, adică penultimul, și care va fi cel de al 267-lea papă începând de la Petru.

    "Pontificatul acestuia este caracterizat prin fraza criptică :"Gloria olive" - " de la slava măslinului" Această frază poate avea mai multe înțelesuri care se aplică corect la acest papă.

1 - Ce este slava măslinului. Ramura de măslin este bine cunoscută ca fiind simbolul păcii, slava măslinului este pacea. Pacea va fi stindardul lui, pacea va fi lucrarea sa, țelul său. El va căuta pacea între popare, între indivizi, între națiuni, între catolici, între catolici și alți creștini, între catolici și aderenții altor religii. Următorul papă după Papa Ioan Paul II, va avea un pontificat care se va caracteriza prin căutarea păcii internaționale. El va fi numit un Papă al păcii.

2 - Unii spun că această predicție a lui de "slavă a măslinului " se referă la Ordinul Sf. Benedict, care sunt numiți uneori "măslinarii". Aceasta nu înseamnă că papa va proveni din rândurile acestui Ordin, dar va prefera să ia numele de Benedict și va trăi o viață întocmai ca acesta (ce păcat, că papii își iau ca model de viețuire un om, și nu-și iau ca model de activitate și viețuire numai pe Domnul Isus- Nota redactorului ).

3 - Acesta va lua numele de Benedict al XVI-lea, imitându-l pe Benedict al XV-lea. Întocmai ca Benedict XV (1914 - 1922), care a fost un emisar al păcii, tot așa și Papa Benedict XVI, va fi un emisar al păcii. Intocmai ca Benedict XV care a căutat pacea și care a vorbit despre pace, și a lucrat pentru pace, așa și viitorul papă, Benedict XVI va face la fel.

    Întocmai cum Papa Benedict XV a eșuat în realizarea păcii în lume, așa și Papa Benedict XVI va eșua în realizarea păcii în lume.

    Întocmai ca pontificatul lui Benedict XV, care a început înaintea primului război mondial, tot așa și pontificatul lui Benedict XVI, va fi înaintea celui de al III-lea război mondial. După pontificatul lui Benedict XVI, națiunile arabe vor invada Europa și o mare parte din Africa.

    ..Papa păcii va pune accentul pe laturile pozitive ale altor credințe și va promova unitatea ecumenică.

    ..După felul cum înțeleg eu, papa Benedict XVI, "Papa păcii", va fi ales cândva în timpul lui 2003. Pontificatul lui va fi scurt. Următorul Papa după Papa Ioan Paul II, va muri înainte de sfârșitul aceluiași deceniu în care a fost ales.-adică prin anul 2009-

    În capitolul 1 al cărții mele "Biblia și viitorul lunii" (spune, tot autorul citat și amintit mai sus), în secțiunea intitulată "Trei colibi ale schimbării la față", eu spun că acestea ar putea fi probabil în timpul lui Papa Petru Romanul (ultimul papă de pe lista lui Malachy) căci Petru a sugerat construirea celor trei colibe ,-sau cele trei centre de închinare ale celor trei religii monoteiste (Creștinii, Evreii, Musulmanii), dar acesta ar putea fi Papa cel dinaintea lui.

    Acum eu mi-am schimbat părerea asupra acestui punct. Acum eu cred că acesta va fi cel mai probabil, Papa Benedict XVI care va face acestă propunere. Acest act pare să se potrivească cu pontificatul Papei Păcii. mai mult decât cu Petru Romanul. Papa Benedict XVI va fi și asemenea Sf. Benedict care a trăit în secolul V și VI. El va fi un om dedicat păcii și sfințeniei" - până aici citat din autorul menționat mai sus-

    Conform acestei profeții, după Papa Benedict XVI, va urma Papa Petru Romanul, cel de al 268-lea papă și ultimul pe lista lui Malachy cu nr.112.

    Comentatorul citat mai sus crede că în timpul pontificatului acestui papă vor avea loc plăgile din Apocalips și va începe al III-lea Război Mondial. Europa va fi invadată și cucerită de națiunile arabe (2010-2011). În anul 2012 Papa Petru Romanul va fi capturat și dus în Irak unde va muri ca martir, captiv și orb. În anul 2013, în luna iulie, Vaticanul și Roma vor fi distruse. Dar - crede autorul de mai sus - "acesta nu va fi sfârșitul, Biserica și lumea vor dăinui pentru mai multe secole".

    Cred că este destul de interesant, că în timp ce toată lumea se întreba cum se va chema noul papă, cei care au știau despre lista lui Malachy, sau care au accesat ca și mine internetul, puteau să spună că el va fi numit Benedict al XVI și va avea un anumit profil al activității pontificale.

    Ceea ce este de asemeni pentru mine interesant, este și faptul că în toate comentariile pe care le-am auzit, nu am auzit nici un comentariu privitor la Profeția lui Malachy. Marea întrebare pe care mi-o pun este: dacă nu se ia în discuție această profeție catolică pentru că nu se prea crede în ea, de ce atunci noul papă și-a ales exact numele de Papa Benedict XVI?

    Se știe că după ce noul papă este ales de Conclavul cardinalilor, el este formal întrebat dacă acceptă să fie papă, și dacă acceptă, el urmează să-și aleagă care va fi numele său ca Suveran Pontif. Ne putem întreba, de ce Cardinalul Ratzinger nu și-a ales numele de Papa Ioan Paul III? pentru că în toate declarațiile sale el subliniază faptul că intenționează să urmeze întru totul pe drumul pe care Papa Ioan Paul II l-a deschis, dorind să fie un papă al continuității în opera de unificare a creștinismului și a religiilor din toată lumea.

    Cu toate că atunci când am auzit pentru prima oară despre profeția lui Malachy, se spunea că această listă, așa cum mi s-a părut logic, privește pontificatele ce se vor succeda până la revenirea lui Isus, care este punctul terminus al creștinismului, așa cum de fapt este specificat în crezul Ortodox cât și în cel Catolic, acum nu se mai spune nimic despre revenirea lui Isus. Se spune doar că această listă de 112 papi se încheie cu Petru Romanul după care lumea va mai dura 400 de ani. Nu ni se spune cum s-a ajuns la această durată de încă 400 de ani și ce se va întâmpla cu Biserica Creștină. Poate că tocmai faptul, că această dată de 2013 a devenit foarte apropiată și sună a sfârsitul lumii, i-a determinat pe comentatorii catolici să găsească o formulă de amânare a punctului terminus cu încă 400 de ani, pentru că Biserica Catolică, în mod practic nu vrea să știe cu adevărat de sfârșitul lumii și de revenirea lui Isus. Este ca și cum mireasa (Biserica) își iubește așa de mult Mirele (Domnul Isus) că amână cu încă 4oo de ani nunta.

    Actualul Papă Benedict XVI, a fostul Cardinal Ratzinger, Episcop de Koln și Președinte al Congregației pentru doctrină și puritatea credinței, (fosta Închiziție) este primul papă german după cca. 1.000 de ani.

    O primă schimbare de atitudine, dovedind latura conservatoare a noului papă, a putut fi remarcată cu ocazia ceremoniilor ce au avut loc în Piața Sf. Petru. În calitate de decan de vâstă al corpului de cardinali (are 78 de ani) a fost desemnat pentru a conduce slujba și ceremoniile de înhumare a Papei Ioan Paul II. La sfârșitul ceremonialului a fost oferită înpărtășania tutror acelora care au dorit să se împărtășească. Cu ocazia ceremonialului de inaugurare, la sfârșit de asemenea s-a oferit împărtășania dar de data aceasta numai catolicilor și numai acelora care sunt pregătiți să se împărtășească, adică acelora care s-au spovedit în prealabil sau nu au făcut păcat de moarte.

    În predica sa de inaugurare, Papa Benedict XVI pornind de la simbolul Paliumului (eșarfa albă, țesută din lână de miei cu 5 cruci de mătase și trei cuie de aur), a citat textul din Ioan 10,16 " mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta ... și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un păstor" Această aluzie se referă direct la continuarea lucrării de ecumenizare și unire a Bisericilor și spiritualității mondiale pe drumul deschis de Vatican II și început de Papa Ioan Paul II. Probabil că în noul pontificat se va pune accentul pe aducerea oilor în staulul catolic mai curând decât să rămână fiecare la staulele lor dar să accepte titulatura și poziția păstorului care va fi papa.

    Conciliul Vatican II a considerat că Papa ar trebui să fie nu numai păstorul Bisericii Catolice care actualmente are cca. un miliard și o sută de milioane de membrii, dar și a întregii spiritualități mondiale. Singură, Biserica Catolică poate face acest lucru dispunând de o organizație eficientă, bine coordonată diplomatic și politic, precum și de o incomensurabilă bogăție materială și financiară.

    Tot în cadrul predicii sale inaugurale, papa a amintit și de simbolul celul de al doilea însemn al Vicariatului, care este inelul lui Petru numit "inelul pescarului".(are pe el chipul lui Petru). S-a amintit că cu ocazia pescuirii miraculoase când au fost prinși 153 de pești mari, plasele nu s-au rupt. Papa este împotriva rupturilor din creștinism..

    Evocând celebrul discurs inaugural al Papei Paul Ioan II, care făcea o vibrantă invitație la deschidere fără teamă a tuturora, Papa Benedict XVI, a subliniat că primirea lui Isus nu le va lua nimic din ceea ce oamenii doresc să aibă ca să se bucure de viața lor, nici puterea celor puternici și nici plăcerile vieții de la cei tineri...

Home
Comentarii
Răspunsuri
Contact

Anexă

actualitatea în lumina profețiilor biblice
Comentariu de Assimiti Costantino